• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Cazinu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pristup sudskim predmetima putem Interneta

  14.05.2010.

  Implementacija web servisa "Pristup sudskim predmetima putem Interneta"

  (Sarajevo, 4. maj 2010) - Danas je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa bit će trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

  Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnicama sudova će, na lični zahtjev stranke, izdavati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP), koji jednoznačno označava svaki sudski predmet, i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. Stranke koje imaju pokrenut postupak pred sudom, svoju potvrdu koja sadrži JPK mogu dobiti od službenika u pisarnici suda uz predočenje identifikacionog dokumenta i BSP-a.

  Nakon što su dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o predmetu po uspješno izvršenoj autentifikaciji na www.pravosudje.ba/predmeti.

   

  Prijava na informacioni sistem i korištenje web servisa je moguća na dva načina: 1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili 2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  Neophodne informacije o pristupu i pregledu podataka korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa

  (www.pravosudje.ba/predmeti/uputstvo) ili dobiti u pisarnicama sudova.

  Ukoliko imaju problema prilikom korištenja web servisa, korisnici se mogu obratiti Timu za podršku putem elektronske pošte predmeti@pravosudje.ba.

  Implementacija web servisa za Općinski sud u Cazinu planirana je za 1. juni 2010. godine,

   

   

  Općinski sud u Cazinu

  01.06.2010. godine

  Prikazana vijest je na:
  1206 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Pristup sudskim predmetima putem Interneta

  14.05.2010.

  Implementacija web servisa "Pristup sudskim predmetima putem Interneta"

  (Sarajevo, 4. maj 2010) - Danas je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa bit će trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

  Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnicama sudova će, na lični zahtjev stranke, izdavati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP), koji jednoznačno označava svaki sudski predmet, i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. Stranke koje imaju pokrenut postupak pred sudom, svoju potvrdu koja sadrži JPK mogu dobiti od službenika u pisarnici suda uz predočenje identifikacionog dokumenta i BSP-a.

  Nakon što su dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o predmetu po uspješno izvršenoj autentifikaciji na www.pravosudje.ba/predmeti.

   

  Prijava na informacioni sistem i korištenje web servisa je moguća na dva načina: 1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili 2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  Neophodne informacije o pristupu i pregledu podataka korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa

  (www.pravosudje.ba/predmeti/uputstvo) ili dobiti u pisarnicama sudova.

  Ukoliko imaju problema prilikom korištenja web servisa, korisnici se mogu obratiti Timu za podršku putem elektronske pošte predmeti@pravosudje.ba.

  Implementacija web servisa za Općinski sud u Cazinu planirana je za 1. juni 2010. godine,

   

   

  Općinski sud u Cazinu

  01.06.2010. godine