• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Cazinu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija Općinskog suda u Cazinu

  19.08.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  v       

  zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,

  v       

  puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,

  v       

  efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,

  v       

  lična odgovornost za obavljenje poslova,

  v       

  praćanje i proučavanje sudske prakse,

  v       

  primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,

  v       

  primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,

  v       

  ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

   

  1)       KRIVIČNO ODJELJENJE

  2)       GRAĐANSKO ODJELJENJE

  3)       PREKRŠAJNO ODJELJENJE

  4)       ODJELJENJE SUDSKE UPRAVE

  5)       ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Cazinu, koji se nalazi u "Akti suda"

   

  486 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1