Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

Odluka o organizaciji rada Općinskog suda u Cazinu povodom epidemiološke situacije u BIH (COVID-19)

02.09.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U CAZINU

Broj: 020-0-SU-20-000294

Cazin, 02.09.2020.godine

 

 

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u F BiH (Sl. Novine FbiH broj 38/05) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju sudova (Sl. Glasnik broj 57/08 i 66/12), Odluke VSTV-a broj 08-02-2-1020-2/2020 od 22.03.2020.godine Predsjednik suda donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o organizaciji rada Općinskog suda u Cazinu

povodom epidemiološke situacije u BIH

(COVID-19)

 

1.      Ulazak u sud i prekršajno odjeljenje (zgrada Pošte) odnosno u prijemnu kancelariju i ZK Ured strankama je dozvoljen pojedinačno uz obaveznu kontrolu temperature.

 

2.      Radno vrijeme Općinskog suda u Cazinu u narednom periodu je od 07,30 – 16,00 sati, a petkom od 07,30 – 15,30 sati.

 

3.      Glavni pretresi i sva druga ročišta u krivičnim i prekršajnim predmetima se imaju zakazati i održavati u krivičnoj sudnici prema rasporedu koji će sačiniti predsjednik krivično – prekršajnog odjeljenja.

 

4.      Ročišta u građanskim predmetima se imaju zakazivati u skladu sa odlukama nadležnih tijela vezano za epidemiološku situaciju.

Raspored ročišta radi socijalne distance i kretanja stranaka po pozivu u sud će koordinirati predsjednik građanskog odjeljenja.

 

5.      Ročišta u izvršnim predmetima kao i vanparničnim predmetima će se zakazivati u skladu sa odlukama nadležnih tijela vezano za epidemiološku situaciju.

Raspored ročišta radi socijalne distance i kretanja stranaka po pozivu u sud će koordinirati predsjednik izvršnog odjeljenja.

 

             ZK ured će raditi u punom sastavu.

 

            Pisarnica suda će raditi u punom sastavu.

 

            Recepcija (Portirnica) suda će raditi prema utvrđenom radnom vremenu a prijem zahtjeva za ZK ured i pisarnicu od 08,00 – 13, 00 sati.

 

 

             Upisnik prekršaja će raditi svakim danom od 08,00 – 13,00 sati.

             

            Sud će obezbijediti zaštitna sredstva - korito za dezinfekciju obuće na ulazu u zgradu suda i odjeljenja za prekršaje, dezinfekciona sredstva za ruke u ulazu u zgradu, zaštitne maske i rukavice za sudije i uposlenike i ostala sredstva.

             

            Sud je obezbijedio toplomjer za mjerenje temperature na ulazu u pravosudnu instituciju – zgradu suda, kao i u prekršajnom odjeljenju (zgrada Pošte) za uposlenike i stranke po pozivu suda na pretrese ili ročišta.

 

            Ova Odluka će biti izmijenjena u slučaju promijenjenih okolnosti.

           

            Odluka stupa na snagu dana 02.09.2020.godine i ostaje na snazi do 30.09.2020.godine ili izmjenjenih okolnosti.

 

 

                                     

                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                Mirsad Hairlahović

 

 

Dostavljeno:

-       Svim sudijama i uposlenim.

-       Kantonalnom tužilaštvu

-       Predsjednici Kantonalnog suda

-       VSTV-u

-       Web stranica suda

-       Na ulaznim vratima zgrade suda

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

untitled12.png