Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

mail print fav manja slovaveca slova

Lista državnih službenika i namještenika Općinskog suda u Cazinu

14.11.2019.

1.       

Burhan Bošnjak

Sekretar suda

2.       

Enisa Salkić

Šef zemljšnoknjižnog ureda

3.       

Sebina Okanović

Viši stručni saradnik - ZK referent

4.       

Emina Begović

Viši stručni saradnik - ZK referent

5.       

Nermina Nadarević

Stručni saradnik – ZK referent

6.       

Maida Mahmić

Viši samostalni referent - ZK referent

7.       

Razija Porobić

Šef pisarnice

8.       

Zemira Kapić

Šef odsjeka za opće, računovodstveno-materijalne i ostale pomoćne poslove

9.       

Senada Kapić

Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove (Blagajnik)

10.   

Muhamed Mizić

Viši samostalni referent za informacione i komunikacione tehnologije

11.   

Mine Puškar

Viši referent za unos dokumenata

12.   

Šeherzada Abdagić

Viši referent za unos dokumenata

13.   

Saliha Dervišević

Viši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte 

14.  
Emina KovačevićViši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte

15.   

Ensala Toromanović

Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija – IPS referent

16.   

Sanja Nuspahić

Viši referent za otpremu pošte

17.   

Armina Mušić

Viši referent za otpremu pošte

18.   

Indir Erlagić

Sudski izvršitelj

19.   

Dževad Jonuzović

Sudski izvršitelj

20.   

Emina Mahmutović

Sudski izvršitelj

21.   

Amir Dizdarević

Sudski izvršitelj

22.   

Asmir Jakupović

Sudski izvršitelj

23.   

Anela Hadžalić

Viši referent - Daktilograf

24.   

Asima Lulić 

Viši referent - Daktilograf

25.   

Remiza Hozdić

Viši referent - Daktilograf

26.   

Mejrema Salkić

Viši referent - Daktilograf

27.   

Ismar Hodžić

Viši referent - Daktilograf

28.   

Emina Adilagić

Viši referent – Daktilograf

29.   

Nermina Behrić

Viši referent – Daktilograf

30.   

Bejzada Misaljević

Viši referent – Daktilograf

31.   

Maja Hairlahović

Viši referent – Daktilograf

32.   

Amir Ćoralić

Viši referent – Daktilograf

33.   

Jasmin Šepić

Viši referent – Daktilograf

34.   

Arifa Bešlagić

Viši referent – Daktilograf

35.   

Mirsad Borić

Ložač – Kurir – Domar

36.   

Samir Ćatić

Portir

37.   

Senka Jonuzović

Spremačica radnog prostora

38.   

Fatime Redžić

 

 

Spremačica radnog prostora


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh